2013. január 4., péntek

A mértékletesség.  "Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek." (1Kor 10:31)
  
  Isten minden embertől elvárja, hogy adja át testét neki élő áldozatul, nem pedig halott, vagy haldokló áldozatként, melyet legyengített saját életvitele, s mely telve van tisztátalansággal és betegséggel. Isten élő áldozatot kíván. Testünk - mondja Jézus - a Szentlélek temploma, a Szentlélek lakhelye, és Ő megkívánja mindenkitől, aki az ő nevét viseli, hogy őrizze meg testét az ő szolgálatára és dicsőségére. "Nem a magatokéi vagytok - mondja az ihletett apostol - áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi." (1Kor 6:19-20) Ennek érdekében ragasszatok a jó cselekedetek mellé tudományt, a tudomány mellé mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést.
  Kötelességünk tudni, hogyan tarthatjuk testünket a lehető legjobb egészségi állapotban, és szent kötelességünk, hogy a szerint a világosság szerint éljünk, amit Isten kegyelméből nekünk adott. Ha becsukjuk szemünket a világosság előtt, mert félünk, hogy meglátjuk dédelgetett hibáinkat - melyeket nem vagyunk hajlandóak elhagyni -, akkor bűneink nem fogynak, hanem sokasodnak. Ha egy dologban elfordulunk a fénytől, más esetben is vissza fogjuk azt utasítani.
  Ha testünk törvényeit sértjük meg, az ugyanolyan bűn, mintha a Tízparancsolat egyikét hágnánk át, mert ez is, az is Isten törvénye. Nem szerethetjük Istent teljes szívünkből, elménkből, lelkünkből és erőnkből, míg sokkal jobban szeretjük hasunkat és ragaszkodunk ínyenc falatjainkhoz. Ezzel naponta aláássuk egészségünket, mellyel Istent dicsőíthetnénk meg, mert ő teljes erőnket, teljes szellemi képességünket elvárja tőlünk. Bár Krisztus követőinek valljuk magunkat, akik az örök élet elnyerésére készülünk, káros szokásainkkal mégis egyre csökkentjük életerőnket...
  Tüzetesen vizsgáljátok meg szíveteket, életetek során kövessétek a csalhatatlan mintát, s így minden rendben lesz nálatok. Lelkiismereteteket tisztán őrizzétek meg Isten előtt. Minden tettetekkel az ő nevét dicsőítsétek meg. Hagyjátok el az önzést és az önző szeretetet. (Testimonies, 2. kötet, 70-71. oldal)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

A pápaság célkitűzései

A protestánsok ma sokkal jobban kedvelik a katolicizmust, mint korábban. Azokban az országokban, ahol nem a katolicizmus a főhatalmasság,...